EVAPRO© je interaktivna aplikacija namenjena mesečnemu, polletnemu in letnemu poročanju financerju javnih socialnovarstvenih programov Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter evalviranju javnih socialnovarstvenih programov.

Navodila za uporabo aplikacije EVAPRO©: NAVODILA ZA UPORABO BAZE EVAPRO


Kontaktna oseba na Inštitutu RS za socialno varstvo
Vid Žiberna je na voljo za vsa vprašanja, povezana z aplikacijo Evapro© in evalvacijami javnih socialnovarstvenih programov vsak četrtek med 9 h in 11 h ter med 13 h in 18 h na telefonski številki 01 2000 259 ter na elektronski pošti: evapro.irssv@siol.netPrijava v aplikacijo
Uporabniško ime:
Geslo:
pozabljeno geslo
©Vse pravice pridržane. Celotna vsebina aplikacije je avtorsko delo Inštituta RS za socialno varstvo, na katerem ima vse izključne materialne avtorske pravice upravljavec aplikacije. Avtorsko delo je zaščiteno v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/1995 in nasl.). Programske vsebine, objavljene na spletni aplikaciji, je dovoljeno pregledovati in uporabljati na lastnem računalniku izključno za lastne potrebe. Ne smejo pa se spreminjati, prepisovati, drugače reproducirati, ponovno objavljati, pošiljati po pošti ali kako drugače uporabljati in razširjati niti v komercialne niti v nekomercialne namene brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca.
Pri vsaki dovoljeni uporabi vsebin teh spletnih strani, morajo uporabniki ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila.